Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 69, DS Trần Ngọc Tú

Quầy Thuốc Số 69, DS Trần Ngọc Tú

Thôn Tả Hà 3, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai