Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hải Phúc, Ds Nguyễn Thị Thương

Quầy Thuốc Hải Phúc, Ds Nguyễn Thị Thương

Xóm 2B, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định