Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Hương Tịnh-Chi Nhánh Dược Hưng Nguyên, Ds.Nguyễn Thị Kim Hương

Nhà Thuốc Hương Tịnh-Chi Nhánh Dược Hưng Nguyên, Ds.Nguyễn Thị Kim Hương

Xóm 7, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An