Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Phạm Thị Thanh, DSTH: Phạm Thị Thanh

Nhà Thuốc Phạm Thị Thanh, DSTH: Phạm Thị Thanh

Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An