Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Thúy Mơ, DSTH: Lê Thị Mơ

Nhà Thuốc Thúy Mơ, DSTH: Lê Thị Mơ

Thôn 12, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An