Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Bích Ngọc

Quầy Thuốc Bích Ngọc

Khối Nam Thịnh, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An