Tổng đài:
1800 9229

Quầy thuốc của Chi nhánh Dược phẩm Huyện Đô Lương, DSTH. Phan Thị Thủy

Quầy thuốc của Chi nhánh Dược phẩm Huyện Đô Lương, DSTH. Phan Thị Thủy

Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An