Tổng đài:
1800 9229

Quầy thuốc của Chi nhánh Dược phẩm Huyện Quỳ Hợp, DSTH. Phan Thị Thanh Tâm( NT Thủy Tiên)

Quầy thuốc của Chi nhánh Dược phẩm Huyện Quỳ Hợp, DSTH. Phan Thị Thanh Tâm( NT Thủy Tiên)

Khối 04, Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An