Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Tư Nhân Quỳnh Chi, DSTH Nguyễn Thị Linh

Quầy Thuốc Tư Nhân Quỳnh Chi, DSTH Nguyễn Thị Linh

Xóm 4, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An