Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Nội Tổng Hợp, Đinh Thị Mây

Phòng Khám Nội Tổng Hợp, Đinh Thị Mây

Xã Thượng Hòa, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình