Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 125 – Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ

Quầy Thuốc Số 125 – Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ

Khu 7, Trung Giáp, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ