Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 164 – Công Ty Cổ Phần Dược Phú Thọ

Quầy Thuốc Số 164 – Công Ty Cổ Phần Dược Phú Thọ

Khu 6, Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ