Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 23, DS Nguyễn Thị Chiến

Quầy Thuốc Số 23, DS Nguyễn Thị Chiến

Khu 1, Xã Tạ Xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ