Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Thanh Hương, Vũ Thị Thu Hương

Quầy Thuốc Thanh Hương, Vũ Thị Thu Hương

Khu 9, Xã Đồng Cam, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ