Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Ngọc Châu

Quầy Thuốc Ngọc Châu

Thôn 1, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình