Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Lương Hiền, DS Lương Thị Thu Thủy

Quầy Thuốc Lương Hiền, DS Lương Thị Thu Thủy

Đội 9, Thôn An Kim, Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi