Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Dũng Trang, Ds Phan Thu Trang

Nhà Thuốc Dũng Trang, Ds Phan Thu Trang

Số 106, Tổ 5, Khu 2, Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh