Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Lâm Phương- CTCP Dược VTYT Quảng Ninh, DSĐH Nguyễn Thị Thu Huyền

Nhà Thuốc Lâm Phương- CTCP Dược VTYT Quảng Ninh, DSĐH Nguyễn Thị Thu Huyền

Số 283 Phường Cao Xanh, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh