Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Thảo Nguyên, Ds Trương Thị Nguyên

Quầy Thuốc Thảo Nguyên, Ds Trương Thị Nguyên

Xã Liên Hòa, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh