Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Thanh Thương, DS Hoàng Thị Lan Anh

Nhà Thuốc Thanh Thương, DS Hoàng Thị Lan Anh

Số 22A Thanh Niên, Phường Đông Giang, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị