Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Kim Lài, DSTH. Hoàng Thị Lài

Quầy Thuốc Kim Lài, DSTH. Hoàng Thị Lài

Chợ Diên Sanh, Xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị