Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 16, DSTH Võ Thị Hưởng

Quầy Thuốc Số 16, DSTH Võ Thị Hưởng

Tam Hữu, Xã Triệu Trung, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị