Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 105 – Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Tân, DS Cầm Văn Quế

Quầy Thuốc Số 105 – Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Tân, DS Cầm Văn Quế

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La