Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bác Sĩ Kim Sơn

Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bác Sĩ Kim Sơn

Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh