Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Tư Nhân Phạm Thị Nhuần

Phòng Khám Tư Nhân Phạm Thị Nhuần

Khu 4, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình