Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Huy Nhị, DSTH Trương Thị Nhị

Quầy Thuốc Huy Nhị, DSTH Trương Thị Nhị

Số nhà 254, Khu 3B, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình