Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Mai Liên, DSTH Bùi Thị Liên

Quầy Thuốc Mai Liên, DSTH Bùi Thị Liên

Thôn Phù Lôi, Xã Minh Lăng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình