Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Minh Dệt, DSTH Trần Thị Dệt

Quầy Thuốc Minh Dệt, DSTH Trần Thị Dệt

Thôn Thái, Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình