Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hạnh Hưng 1

Quầy Thuốc Hạnh Hưng 1

Xóm Trung 3, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên