Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 07, Vũ Thị Huyên

Quầy Thuốc Số 07, Vũ Thị Huyên

Xóm Đồng Vỉ, Xã Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên