Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Thu Huyền 1, DS Ngô Thị Thơm

Quầy Thuốc Thu Huyền 1, DS Ngô Thị Thơm

Xóm Trung Quân, Xã Tiên Phong, Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên