Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Út Lâm, DS Nguyễn Thị Út

Quầy Thuốc Út Lâm, DS Nguyễn Thị Út

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên