Tổng đài:
1800 9229

Đại Lý Bán Lẻ Thuốc Số 46 -Chi nhánh DP Hậu Lộc, DS Nguyễn Thị Tuyến (không xử lý)

Đại Lý Bán Lẻ Thuốc Số 46 -Chi nhánh DP Hậu Lộc, DS Nguyễn Thị Tuyến (không xử lý)

Thôn Hòa Hải, Xã Hòa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa