Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Bách An, DS Đặng Đình Sơn (không xử lý)

Nhà Thuốc Bách An, DS Đặng Đình Sơn (không xử lý)

Số 729 Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Đông, Thành Phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa