Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Bác Sĩ Thành BMTE, Lê Thị Minh Hồng

Phòng Khám Bác Sĩ Thành BMTE, Lê Thị Minh Hồng

Số 68 Đường Ỷ Lan 3, Phường Đông Thọ, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa