Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp Tân An

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp Tân An

Khu 3, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa