Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc An Khang, DSTH. Lê Thị Khuyên

Quầy Thuốc An Khang, DSTH. Lê Thị Khuyên

Thôn Tân Ngữ 2, Xã Định Long, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa