Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hồng Thúy, DS Nguyễn Thị Thúy (không xử lý)

Quầy Thuốc Hồng Thúy, DS Nguyễn Thị Thúy (không xử lý)

Dư Khánh, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa