Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Huyền Lợi, Chi Nhánh DP Nông Cống, DSTH. Lê Thị Huyền

Quầy Thuốc Huyền Lợi, Chi Nhánh DP Nông Cống, DSTH. Lê Thị Huyền

Thôn 2B Đại Đồng, Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá