Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Khoa Lài, Ds Lê Thị Lài (không xử lý)

Quầy Thuốc Khoa Lài, Ds Lê Thị Lài (không xử lý)

Thị Trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa