Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Lê Nguyệt, DSTH Lê Thị Nguyệt

Quầy Thuốc Lê Nguyệt, DSTH Lê Thị Nguyệt

Thôn Văn Nam, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa