Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Minh Thúy, Hàn Thị Thúy

Quầy Thuốc Minh Thúy, Hàn Thị Thúy

Thôn 3, Hoài Thanh, Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa