Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Quỳnh Thanh, DSTH. Nguyễn Thị Thanh (không xử lý)

Quầy Thuốc Quỳnh Thanh, DSTH. Nguyễn Thị Thanh (không xử lý)

Thôn Diễn Hòa, Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa