Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 15, Chi Nhánh DP Thạch Thành, DSTH. Trương Thị Sánh (không xử lý)

Quầy Thuốc Số 15, Chi Nhánh DP Thạch Thành, DSTH. Trương Thị Sánh (không xử lý)

Thôn Trường Thành, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa