Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 18-Chi Nhánh DP Cẩm Thủy, DSTH Trương Thị Huyền

Quầy Thuốc Số 18-Chi Nhánh DP Cẩm Thủy, DSTH Trương Thị Huyền

Thôn Long Vân, Xã Cẩm Long, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa