Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 2- CN DP Cẩm Thủy, DSTH Lê Thị Thu

Quầy Thuốc Số 2- CN DP Cẩm Thủy, DSTH Lê Thị Thu

Thôn Trung Độ, Xã Cẩm Châu, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa