Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 71, Chi Nhánh DP Thạch Thành, DSTH. Ngô Thị Tâm

Quầy Thuốc Số 71, Chi Nhánh DP Thạch Thành, DSTH. Ngô Thị Tâm

Thôn Ngọc Trạo, Xã Ngọc Trạo, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa