Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Yên Xuân, DSTH: Trần Thị Yên

Quầy Thuốc Yên Xuân, DSTH: Trần Thị Yên

Thôn Yên Thái, Xã Công Chính, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa