Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Phạm Gia, Ds Đoàn Hồng Tiểu Quyên

Quầy Thuốc Phạm Gia, Ds Đoàn Hồng Tiểu Quyên

Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế