Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Vinphaco Số 1 (Cũ Quầy Thuốc Số 5 Bùi Phương Lan), DSĐH Nguyễn Thị Lương

Nhà Thuốc Vinphaco Số 1 (Cũ Quầy Thuốc Số 5 Bùi Phương Lan), DSĐH Nguyễn Thị Lương

Số 5 Đường Lê Xoay, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc